Muzeul Naţional de Artă al României

Despre muzeu

1837 - Domnitorul Alexandru Ghica transformă în palat de ceremonie casa construită în 1820 de Dinicu Golescu pe Podul Mogoşoaiei, pe locul ocupat acum de aripa de sud a clădirii muzeului.

 

Noul Muzeul al Republicii, înființat în 1948, a cuprins încă de la înființare un atelier de restaurare cu caracter general, dedicat lucrărilor din patrimoniul muzeului. Odată cu trecerea anilor, responsabilitățile acestuia s-au diversificat iar gradul sporit de profesionalizarea a personalului a permis înființarea unor ateliere specializate în funcție de tehnici și materiale. Atribuțiile secției de restaurare au crescut în complexitate, incluzând și activități de formare practică a participanților la cursurile post-universitare de specializare în funcție de disciplinele pentru care aceștia urmau a fi atestați. În anii 1970 și 1980 secția de restaurare a funcționat și ca laborator zonal. În această calitate personalul secției acorda asistență de specialitate unor muzee care nu dispuneau de ateliere și specialiști proprii. Pe măsură ce noi generații de absolvenți s-au specializat în diferite discipline ei au continuat să lucreze fie pentru acest muzeu fie pentru alte muzee din țară.

2015 

Certificatul de excelenţă TripAdvisor pentru anul 2015, acordat şi în acest an Muzeului Naţional de Artă al României de către cunoscutul portal de promovare turistică TripAdvisor.com, graţie recenziilor favorabile primite din partea vizitatorilor.

image

Noul romantism negru
Coord. Christoph Tannert, trad. Vlad A. Arghir

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2017

 

Preţ: 10,00 lei

image

REPERTORIUL PICTURII ROMÂNEŞTI MODERNE, Vol. II
Catalog de Costina Anghel, Mariana Vida

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-57-3

Preţ: 65,00 lei

image

Gravura italiană din secolele XV-XVI & Școala de la Fontainbleau în colecția Muzeului Național de Artă al României, București
Autori catalog: Dana Crișan cu colaborarea lui Radu Bercea

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-52-8

Preţ: 28,00 lei

Expunerea este accesibilă pentru vizitatorii cu handicap locomotor, în prezenţa unui însoţitor.

1. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE (perioada 21.06 - 25.07.2017):

 - Şef laborator S, gr. II (1 post) - Laborator Restaurare Pictură Șevalet;

- Șef serviciu S, gr. II (1 post) - Serviciu Economic;
- Economist S, gr. IA (1 post) - Serviciu Economic;
- Casier M (2 posturi) - Serviciu Economic;
- Şef atelier S, gr. II (1 post) - Atelier Întreținere;

- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. I (3 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing).

2. ANUNȚURI PROMOVĂRI (perioada 21.06 - 25.07.2017):