Tipărire

 Achiziții publice:

- Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii MNAR 2020

- Plan de achiziții: 2016STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2020

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE A MNAR_2021; PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI);

 Anunțuri achiziții publice:

- Clarificări referitoare la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de „Serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor, precum și serviciul de îndrumare și controlar a activității în domeniului apărării împotriva incendiilor la sediul MNAR și la Muzeul Colecțiilor de Artă.

 - ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

- DOCUMENT CONSTATATOR EXPOZIȚIE LYON;

ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 2020;

ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE;