Tipărire

 DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE 2010 - 2019


DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE - 2020

Conducere

 

Secția Artă Veche Românească

 

Secția Artă Românească Modernă

 

Secția Artă Europeană

 

Secția Artă Orientală și Arte Decorative

 

Secţia Arte Grafice

 

Secţia Muzeul Colecţiilor de Artă

 

Birou Evidența Centralizată și Informatizată a Operelor de Artă

 

Sectia Restaurare

 

Laborator Restaurare Pictură de Şevalet

 

Laborator Restaurare Ceramică-Sticlă, Metal

 

Laborator Restaurare Grafică, Rame

 

Laborator Restaurare Textile

 

Secţia Educaţie, Comunicare și Proiecte Culturale

 

Compartiment Audit Public Intern

 

Compartiment C.F.P.P

 

Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Curierat, Secretariat și Arhivă

 

Serviciu Economic

 

Serviciu Marketing și Finanțări

 

Atelier Întreţinere

 

Serviciu Administrativ

 

Serviciu Monitorizare Sisteme Electronice de Avertizare și Pază Supraveghere

 

 Foști angajați/Funcții