Tipărire

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 4 IULIE - 5 AUGUST 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 31 IULIE 2019 - INTERVIU


REZULTAT CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ PRIVIND CONCURSUL DIN DATA DE 26 IULIE 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 26 IULIE 2019 -  PROBA SCRISĂ 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS 04 IULIE - 05 AUGUST 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNUI POST VACANT - SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE - 04 IULIE - 05 AUGUST 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 04 iulie - 05 august 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

 - Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 18-19 iulie 2019;
b) proba scrisă pe data de 26 iulie 2019, ora 10:00;
c) interviul pe data de 31 iulie 2019, ora 10:00.

 Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 17 iulie 2019, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţii generale disponibile AICI:

 CALENDAR CONCURS ȘEF BIROU SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE