Muzeul Naţional de Artă al României

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere:1 an, cu posibilitate de prelungire până la 3 ani

Condițiile și cerințele de participare sunt prezentate în CAIETUL DE SARCINI, care poate fi procurat de la sediul muzeului sau descărcat de pe site-ul instituției.

Valoarea garanției de participare la licitație reprezinta 10% din valoarea chiriei anuale (minim 3.150 euro/an) de la care se porneste licitatia, respectiv 315 Euro, sumă de achitat în lei calculată la cursul BNR din ziua efectuării plății și se va depune în contul Muzeului Naţional de Artă al Romaniei sau la casieria instituției.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneste licitatia este de:
- spațiu in suprafață utilă de 12,5 mp la prețul de 21Euro/mp, respectiv 262,5 euro/lună, calculat în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare oferit. Licitația se va desfașura după metoda licitației publice deschisă, competitivă și adjudecare la cel mai mare preț oferit.

Licitatia publică va avea loc la sediul institutiei, respectiv sediul in Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, in ziua de 03.05.2018, ora 12.00.

Spațiul poate fi vizitat de miercuri până vineri, în intervalul orar 10.00 - 15.00. Accesul se face prin curtea de onoare - Galeria de Artă Europeană, parter.

CALENDARUL LICITAŢIEI:

Termen limită de depunere a ofertelor la sediul instituției-02.05.2018, ora 12:00
Ședinţa de licitaţie publică la sediul instituției-03.05.2018, ora 12:00

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Ofertantul va prezenta documentele necesare conform CAIETULUI DE SARCINI la Secretariatul Muzeului Național de Artă al României, din Calea Victoriei 49-53 până la data de 02.05.2018, ora 12:00, într-un plic A4. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa titularului dreptului de administrare și cu inscripția ,,A nu se deschide înainte de data de 02.05.2018” și va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta. Plicul va conține un plic interior sigilat care trebuie să cuprindă înscrisurile reprezentând documentația de calificare, conform CAIETULUI DE SARCINI și al doilea plic interior sigilat care va include oferta financiară și oferta tehnică, conform CAIETULUI DE SARCINI. Ambele plicuri interioare vor fi denumite corespunzător.

ANEXE: CAIET DE SARCINI, MODEL DE CONTRACT și PLAN SPAȚIU

 


 

REZULTATE ÎN URMA ȘEDINȚEI DE LICITAȚIE PUBLICĂ DIN 02.04.2018:

În data de 02 aprilie 2018 Comisia întrunită în cadrul ședinţei de licitaţie publică la sediul instituției a constatat faptul că a fost depusă o singură ofertă.

În conformitate cu procedura formalizată privind închirierea bunurilor imobile proprietate publică aflate în administrarea MNAR, secțiunea C, art. 15: „dacă până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puțin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere, de la etapa publicării anunțului de participare” - se reia procedura de închiriere, cu publicarea unui nou anunț de participare la licitație.


ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere: minim 1 an.

Condițiile și cerințele de participare sunt prezentate în CAIETUL DE SARCINI, care poate fi procurat de la sediul muzeului sau descărcat de pe site-ul instituției.

Valoarea garanției de participare la licitație reprezinta 10% din valoarea chiriei anuale (minim 3.150 euro/an) de la care se porneste licitatia, respectiv 315 Euro, sumă de achitat în lei calculată la cursul BNR din ziua efectuării plății și se va depune în contul Muzeului Naţional de Artă al Romaniei sau la casieria instituției.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneste licitatia este de:
- spațiu in suprafață utilă de 12,5 mp la prețul de 21Euro/mp, respectiv 262,5 euro/lună, calculat în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare oferit. Licitația se va desfașura după metoda licitației publice deschisă, competitivă și adjudecare la cel mai mare preț oferit.

Licitatia publică va avea loc la sediul institutiei, respectiv sediul in Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, in ziua de 02.04.2018, ora 12.00.

CALENDARUL LICITAŢIEI:

Termen limită de depunere a ofertelor la sediul instituției-30.03.2018, ora 12:00
Ședinţa de licitaţie publică la sediul instituției-02.04.2018, ora 12:00

Spațiul poate fi vizitat de miercuri până vineri, în intervalul orar 10.00 - 15.00. Accesul se face prin curtea de onoare - Galeria de Artă Europeană, parter.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Ofertantul va prezenta documentele necesare conform CAIETULUI DE SARCINI la Secretariatul Muzeului Național de Artă al României, din Calea Victoriei 49-53 până la data de 30.03.2018, ora 12:00, într-un plic A4. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa titularului dreptului de administrare și cu inscripția ,,A nu se deschide înainte de data de 30.03.2018” și va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta. Plicul va conține un plic interior sigilat care trebuie să cuprindă înscrisurile reprezentând documentația de calificare, conform CAIETULUI DE SARCINI și al doilea plic interior sigilat care va include oferta financiară și oferta tehnică, conform CAIETULUI DE SARCINI. Ambele plicuri interioare vor fi denumite corespunzător.

DESCARCĂ ANEXELE: CAIET DE SARCINI, MODEL DE CONTRACT și PLAN SPAȚIU

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.