Muzeul Naţional de Artă al României

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 4 IULIE - 5 AUGUST 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 31 IULIE 2019 - INTERVIU


REZULTAT CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ PRIVIND CONCURSUL DIN DATA DE 26 IULIE 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 26 IULIE 2019 -  PROBA SCRISĂ 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS 04 IULIE - 05 AUGUST 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNUI POST VACANT - SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE - 04 IULIE - 05 AUGUST 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 04 iulie - 05 august 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

 - Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 18-19 iulie 2019;
b) proba scrisă pe data de 26 iulie 2019, ora 10:00;
c) interviul pe data de 31 iulie 2019, ora 10:00.

 Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 17 iulie 2019, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţii generale disponibile AICI:

 CALENDAR CONCURS ȘEF BIROU SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere:1 an, cu posibilitate de prelungire până la 3 ani

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.