Muzeul Naţional de Artă al României

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției: Legea 311/8 iulie 2003 și Ordinul nr. 2363 / 8 mai 2019 privind reacreditarea MNAR

1.2 Conducere

        1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere

        1.2.2. Agenda conducerii

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare / Modificări și completări ROF

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră - anunțurile posturilor scoase la concurs

                1.3.5  Codul de etică și integritate integritate

1.4 Programe și strategii: Program minimal 2015Program minimal 2016Program minimal mai - decembrie 2021 / Viziune, obiective, strategii și programe ale MNAR

1.5 Rapoarte și studii

      1.5.1 Rapoarte

      1.5.2 Studii

              1.5.3 Carta auditului intern

        1.6. Tarife

II. Informații de interes public

2.1 Solicitări: 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public: Raport anual Legea 544/2001_2018; Raport anual Legea 544/2001_2019; Raport anual Legea 544/2001_2020;

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 / Buget de venituri și cheltuieli 31.03.2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2019uget de venituri și cheltuieli 2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2020_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2020 / Buget de venituri și cheltuieli 2021_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2021

        2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea/în subordinea/coordonarea instituției

        2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară): Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 / Execuția bugetară la 31.12.2018 / Execuția bugetară la 31.12.2019 / Execuția bugetară la 31.12.2020 / Execuția bugetară la 30.09.20211

        2.3.3. Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii: Ștat de Funcții

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017 / Bilanț la 31.12.2018 / Bilanț la 31.03.2019 / Bilanț la 31.12.2019 / Bilanț la 31.12.2020 / Bilanț la 30.06.2021 /

2.5 Achiziții publice: 

        2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice: 2016STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020;   PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2020

                     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE A MNAR - 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

        2.5.2. Centralizator achiziții publice 2021;

        2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 euro

        2.5.4. Anunțuri:

                                     REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE SUSȚINUT ÎN 27 APRILIE 2022

                                     ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE 12 - 29 APRILIE 2022

                                     CLARIFICĂRI PROCEDURĂ ACHIZIȚIE SERVICIU PRIVAT PREVENIRE ȘI STINGERE INCENDII

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

                                      DOCUMENT CONSTATATOR EXPOZIȚIE LYON;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 2020;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE;                          

2.6 Declarații de avere și interesei

2.7 Formulare tip

III. Contact

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.