Tipărire

*Taxele de mai sus vor fi plătite în lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.

Taxele pentru drepturile de reproducere pot fi reduse (50 % sau 75%), sau se pot acorda gratuităţi pentru lucrări de cercetare originale, sau care contribuie la campaniile de presă ale muzeului, cu condiţia ca muzeul să-şi poată deconta cheltuielile făcute.

Drepturile se vor acorda pentru o durată limitată de timp: 2 ani.

Nu se admite fotografierea / filmarea lucrărilor aflate în custodie sau în litigiu.

Fotografierea / filmarea lucrărilor se va face conform normelor de conservare în vigoare.

Închirierea de diapozitive color

Închiriere pe 3 luni – 50 Euro

Fiecare lună de depăşire a celor 3 luni – 70 Euro