Muzeul Naţional de Artă al României
Concurs pentru acordarea Bursei Fundației Bonte

Concurs pentru acordarea Bursei Fundației Bonte

De la 15 Ianuarie 2022 14:00 până la 16 Aprilie 2022 02:59
Categorii: Evenimente
Vizualizări: 2102

Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sâmbătă, 15 ianuarie 2022, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) în parteneriat cu Fundația Bonte lansează Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al MNAR.

Fundația Bonte a fost înființată de omul de afaceri de origine franceză Alain Bonte și are la activ mai multe proiecte desfășurate în țară și în Europa având în centrul lor patrimoniul artistic și creația contemporană din România. Domnul Alain Bonte face parte și din conducerea Asociației Prietenii Muzeului Național de Artă al României. Pentru contribuțiile aduse în spiritul promovării intereselor economice și culturale ale României în Portugalia şi în spaţiul European, la sfârșitul anului trecut, E.S. Președintele României, dl. Klaus-Werner Iohannis i-a conferit domnului Alain Bonte Ordinul "Pentru Merit" în grad de Comandor.

MNAR și Fundația Bonte colaborează din anul 2017 când, împreună au organizat la Muzeul Colecțiilor de Artă din București expoziția Pictură românească din colecția Fundației Bonte. Tot în acel an, MNAR și Fundația Bonte au anunțat de Ziua Culturii Naționale reîntoarcerea în Galeria Națională a două tablouri din Colecția Manu, realizate de Anton Cladek (1794-1882). Aceste lucrări clasate în categoria tezaur, care au aparținut MNAR până la retrocedarea lor către proprietarii anteriori, au fost achiziționate de Fundația Bonte în cadrul unei licitații și restituite prin donație muzeului din Palatul Regal.

Bursa de o mie de euro lunar timp de un an va fi atribuită prin concurs unui proiect de studiu al vastului patrimoniu artistic al MNAR din perspectiva istoriei sau teoriei artei, esteticii sau interdisciplinar.

Această bursă face parte din instrumentele strategice concepute de MNAR pentru a susține cercetarea de specialitate din România în cadrul muzeului. Acesta oferă în mod curent publicului posibilitatea de a avea acces cu asistență de specialitate la patrimoniul artistic și documentar pe care îl deține, de a beneficia de informațiile cu caracter științific aferente și de a folosi cu caracter gratuit în lucrări științifice imagini ale lucrărilor deținute.

Aceasta se alătură Bursei „Micaela Eleutheriade” oferită de MNAR în sprijinul creației artistico-plastice.
„Oferim, împreună cu Fundația Bonte, posibilitatea finanțării generoase a cercetării patrimoniului muzeului nostru, pe durata unui an calendaristic, care sperăm să contribuie la creșterea interesului pentru extraordinarul tezaur artistic național pe care Muzeul Național de Artă al României îl deține” – apreciază Călin Stegerean, director general al MNAR.

„Suntem încântați să fim alături de Muzeul Național de Artă al României în acest demers de sprijin al cercetării patrimoniului național” – apreciază Alain Bonte, președinte al Fundației Bonte.

 

***

Regulament pentru acordarea „Bursei Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”

 

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Muzeul Naţional de Artă al României, denumit în continuare MNAR și Fundația Bonte acordă Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României.
(2)Această bursă face parte din instrumentele strategice concepute de MNAR pentru a susține cercetarea de specialitate din România în cadrul MNAR.

(3) Bursa constă în acordarea contravalorii în lei a sumei de 1000 de euro lunar, brut (urmând ca beneficiarul să achite obligațiile fiscale aferente), timp de 12 luni, pentru cercetarea relevantă a patrimoniului artistic al MNAR cu o finalitate concretă și publicarea unui articol la finalul bursei într-o publicație de specialitate (peer review). Prin patrimoniul artistic al MNAR se înțelege totalitatea obiectelor de artă deținute aflate în expunere sau în depozitele MNAR.

(4) Bursa se acordă de către MNAR prin concurs, pe o durată fixă de 12 luni.

(5) O condiție obligatorie în sarcina persoanei fizice beneficiare a bursei este ca la finalizarea perioadei pentru care este acordată bursa, într-un interval de 6 luni, să publice rezultatele cercetării într-o publicație de specialitate (peer review).
(6) Beneficiarul bursei va colabora cu secțiile MNAR pentru acces la informații și patrimoniu, printr-un calendar stabilit de comun acord.

(7) Bursierul își asumă întreaga răspundere cu privire la originalitatea articolului publicat în urma cercetării.

Art. 2
(1) Personalul contractual din cadrul MNAR nu poate participa la concursul pentru acordarea „Bursei Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”.

 

Capitolul II
Procedura de acordare a „Bursei Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”

Art. 1
(1) Bursa se acordă de către un juriu format din membrii Consiliului Științific al MNAR și directorul general al MNAR, ca președinte al juriului.
(2) Procedura de selecție va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și o probă de interviu.
(3) Candidatul câştigător al bursei va fi desemnat de către juriul astfel constituit și va fi făcut public pe site-ul MNAR (www.mnar.arts.ro). Nu sunt admise contestații.
(4) Anunţul privind organizarea concursului va fi făcut public pe site-ul MNAR şi va cuprinde: condiţiile de acordare a bursei, calendarul concursului şi criteriile de evaluare.
(5) Candidații vor transmite toate documentele solicitate prin e-mail (10 MB) sau transfer online, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu titlul Aplicație „Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”. Fiecare candidat va putea aplica cu un singur proiect.
(6) Din toate dosarele depuse, juriul va selecta un număr de cinci proiecte, care vor fi susținute la etapa a doua, cea a interviului.

Art. 2

(1)Criterii de eligibilitate:
– persoană fizică, cu cetățenie română;
– studii doctorale în curs sau finalizate;
– tematică specifică de istoria sau teoria artei, estetică, interdisciplinare.

(2) Dosarul de înscriere la “Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României” va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) Scrisoare de intenţie;
b) Curriculum vitae (format Europass) cu listă de publicații atașată;
c) Copie după actul de identitate;
d) Copie după diploma de doctor sau adeverință în original care atestă înscrierea la doctorat;
e) Un proiect de cercetare de maxim 10 000 semne, în care se va preciza distinct tematica și planul de cercetare cu obiective și finalitatea proiectului;
f) Un capitol sau un articol dintr-o lucrare deja publicată.

(3) Criterii de evaluare:
1. Relevanța proiectului pentru patrimoniul artistic al MNAR;
2. Coerența, consistența și relevanța planului de cercetare, a obiectivelor și a finalității proiectului;
3. Coerența și corectitudinea redactării.

Art. 3
(1) Acordarea bursei se face pe baza unui contract încheiat pe o durată de 12 luni între MNAR şi beneficiarul bursei. Contractul va stipula şi clauzele privind rezilierea contractului de către MNAR, dacă acesta consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a bursei sau dacă bursierul nu respectă una dintre obligațiile stipulate și/sau prevăzute în Regulamentul de acordare a bursei.

(2) Contractul va cuprinde:
- asumarea angajamentelor beneficiarului bursei așa cum sunt cuprinse în prezentul Regulament;
- obligația bursierului de a transmite MNAR câte un Raport trimestrial într-o formă agreată de MNAR, privind stadiul cercetării; cu acest prilej bursierul va pune la dispoziția MNAR copii ale rezultatelor cercetării pentru arhiva muzeului;

- obligația MNAR de a vira lunar suma de 1000 de euro (echivalent în lei) cu obligațiile fiscale aferente beneficiarului.

(3) MNAR va sista bursa, fără acordarea de compensații materiale, în cazul în care:
- bursierul nu prezintă Raportul trimestrial sau acesta nu corespunde planului propus prin contract;
- intervine incapacitatea de muncă a bursierului, dovedită prin acte medicale conform legii, fără ca MNAR să solicite restituirea sumelor deja achitate;
- intervine decesul bursierului;

(4) MNAR poate solicita restituirea tuturor sumelor achitate bursierului în cazul neonorării obligațiilor asumate de către acesta.

(5) Pe parcursul derulării contractului, renunţarea la “Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României” va fi posibilă cu notificarea imediată a MNAR, bursierul având obligația de a restitui sumele încasate, într-un interval de timp egal cu cel al lunilor în care a încasat aceste sume.

Art. 4
(1) Orice eventual litigiu decurgând din prezentul Regulament, al contractului privitor la Bursă, al altor acte privitoare la executarea sau încetarea bursei, indiferent de natura lor se rezolvă pe cale amiabilă între părți.
(2) Litigiile de orice natură, apărute și decurgând din derularea sau executarea obligațiilor privitoare la „Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”, care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența exclusivă a instanțelor din circumscripția Judecătoriei Sectorului 1 – București și/sau ale Tribunalului București.

 ***

CALENDAR CONCURS pentru acordarea „Bursei Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României”

- Lansare apel cu publicarea condițiilor de concurs: 15 ianuarie 2022;
- Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 15 aprilie 2022, ora 23:59;
- Publicarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de candidatură: 15 mai 2022;
- Organizare interviuri – la sediu sau în online: 15 – 30 mai 2022;
- Anunț câștigător “Bursa Fundației Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al Muzeului Național de Artă al României” pe site-ul instituției: 30 mai 2022;
- Durata acordării bursei: 1 iunie 2022 – 31 mai 2023.

 

Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 logo mnar cu text1

 

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.