Muzeul Naţional de Artă al României
CONCURS ANGAJARE - OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE iunie - iulie 2022

CONCURS ANGAJARE - OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE iunie - iulie 2022

De la 15 Iunie 2022 15:42 până la 24 Iulie 2022 18:00
Categorii: Evenimente
Vizualizări: 1479

Muzeul Naţional de Artă al României, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, Sector 1, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

Muzeograf S/deb - Secția Artă Românească Modernă
Cerințele postului:
- studii superioare de lungă durată în istoria artelor, absolvite cu diplomă de licență;
- fără vechime;
- cunoașterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) unei limbi străine (engleză sau franceză).

Muzeograf S, gradul II - Secția Educație, Comunicare, Proiecte Culturale
Cerințele postului:
- studii superioare în domeniul arte, grafică, design;
- minim 6 luni vechime cu studii superioare;
- cunoștințe avansate de operare calculator în editare imagini: Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Indesign, etc;
- să asigure corect realizarea machetelor grafice și prelucrarea imaginilor;
- să asigure realizarea machetelor grafice, prin proiectarea conținutului informațional;
- să execute și să adapteze imaginile sau conținutul informațional;
- să editeze imagini, să creeze/ ruleze script-uri, action-uri sau batch-job-uri;
- portofoliu de lucrări.

Referent S, gradul I/deb. (educație) - Secția Educație, Comunicare, Proiecte Culturale
Cerințele postului:
- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, filologiei sau în alte domenii socio-umane;
- minim 6 luni vechime cu studii superioare; pentru postul de debutant nu este necesară vechimea;
- cursuri de formare în domeniul educației non-formale, pedagogiei sau sociologiei;
- cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat: engleză sau franceză (demonstrabil prin Certificat de competență lingvistică recunoscut universitar: teste internaţionale: TOEFL, DELF, Cambridge Certificate, etc.).

Auditor S gradul I - Compartiment Audit Public Intern
Cerințele postului:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale - ramura ştiinţe economice;
- certificat de absolvire cu recunoaștere națională în domeniul auditului intern;
- perfecționări (specializări) în domeniul financiar-contabil, achiziții publice și fiscal;
- cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
- vechimea în muncă și în specialitate: minimum 4 ani;
- aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

Economist S, gradul IA - Compartiment Achiziții Publice
Cerințele postului:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale - ramura ştiinţe economice;
- certificat de expert achiziții publice;
- vechime în specialitatea studiilor superioare 6 ani;

Referent de specialitate S gradul II - Serviciu Resurse Umane – Secretariat
Cerințele postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științelor umaniste – ramura Filologie sau în domeniul științelor sociale - ramura științe ale comunicării;
- cursuri/specializări dovedite cu înscrisuri oficiale în domeniu activității de secretariat, constituie un avantaj;
- cursuri/specializări în domeniul artei/istoria artei, constituie un avantaj;
-atestat limbă engleză PET (cunoscut anterior cu numele Cambridge English Preliminary);
- minimum 3 ani experiență în domeniu;

Pompier (1 post) – Serviciu Propriu Privat Situații de Urgență
Cerințe specifice:
- studii generale sau medii;
- certificat de servant pompier.

Șef Serviciu S, gradul II - Serviciul Monitorizare Sisteme Electronice de Avertizare și Pază-Supraveghere
Cerințele postului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
- atestat pentru ocupația de Manager de Securitate avizat de Inspectoratul
General al Poliției Române și aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări;
- experiența în sistemele de monitorizare electronică și de pază/supraveghere;
- cunoașterea avansate de operare pe calculator pentru întocmire rapoarte de serviciu, pentru captură, stocare și prelucrare imagini video înregistrate pe sistemele din dotare (pachetul Microsoft Office, Internet, Adobe, diverse softuri specifice programării și utilizării sistemelor de securitate dedicate detecției la tentativa de efracție, detecție, alarmare și alertare la incendiu, de limitare și stingere a incendiilor, supraveghere video cu circuit închis, control acces sau alte programe similare);
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu.

Muncitor calificat I - Serviciu Monitorizare Sisteme Electronice de Avertizare și Pază-Supraveghere
Cerințele postului:
- studii medii;
- certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ocupația de Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, avizat de Inspectoratul General al Poliţei Române – Direcţia Ordine Publică (IGPR-DOP) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);
- experienţă în exploatarea sistemelor de securitate de minim 12 luni;

Muncitor calificat I (electrician) 1 post - Atelier Întreținere
Cerințele postului:
- studii generale sau medii;
- atestat de calificare
- experiență în utilizarea instalațiilor electrice de joasă tensiune (reparații-întreținere) și cunoștințe despre automatizarea instalațiilor de climatizare-ventilație;
- minimum 7 ani vechime în muncă;

Muncitor calificat I – (zugrav) 1 post - Atelier Întreținere
Cerințele postului:
- studii generale sau medii;
- experiență în lucrări de zugrăvire a spațiilor, reparații locale ale pereților, placări cu rigips, chituire;
- minimum 7 ani vechime în muncă;

Data limită de depunere a dosarelor 28 iunie 2022, la sediul instituţiei.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei, astfel:
- proba scrisă/proba practică pe data de 05 iulie 2022, ora 1100;
- interviu pe data de 11 iulie 2022, ora 1100.

Bibliografie și detalii

Calendar concurs

Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 021.313.17.44.

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.