Tipărire

 REZULTATELE CONCURSULUI DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018 


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 27.11.2018 - INTERVIU 

 


REZULTATE  PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DIN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018

 


 REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 16.10 - 16.11.2018 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 13.11.2018 - INTERVIU


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 07.11.2018 - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE - 16.10 - 16.11. 2018


Anunț Angajări

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 16 octombrie - 16 noiembrie 2018, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante:

- Conservator S, gr. IA (1 post) - Birou Artă Europeană și Decorativă
- Auditor S, gr. I (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Auditor S, gr. II (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Consilier juridic S, IA (1 post) - Compartiment Achiziții Publice
- Manipulant bunuri (1 post) - Serviciu Administrativ