Muzeul Naţional de Artă al României

Anunțuri

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere:1 an, cu posibilitate de prelungire până la 3 ani

 REZULTATELE CONCURSULUI DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018 


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 27.11.2018 - INTERVIU 

 


REZULTATE  PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DIN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018

 


 REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 16.10 - 16.11.2018 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 13.11.2018 - INTERVIU


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 07.11.2018 - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE - 16.10 - 16.11. 2018


Anunț Angajări

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 16 octombrie - 16 noiembrie 2018, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante:

- Conservator S, gr. IA (1 post) - Birou Artă Europeană și Decorativă
- Auditor S, gr. I (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Auditor S, gr. II (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Consilier juridic S, IA (1 post) - Compartiment Achiziții Publice
- Manipulant bunuri (1 post) - Serviciu Administrativ