Muzeul Naţional de Artă al României

Expoziţia Oglinzile Orientului, deschisă în perioada 21 mai – 25 septembrie 2016, la parterul Galeriei Naționale, iniţiată de Cabinetul de Desene şi Gravuri a presupus examinarea situaţiei speciale a artiştilor români care au evoluat într-un spaţiu de graniţă între Orient şi Occident, cu scopul de a propune includerea unui segment important al creaţiei lor în limitele orientalismului.

Prin Orient se înţelege îndeobşte Orientul Apropiat, cu zonele care au făcut parte din Imperiul Otoman, precum şi Spania cu moştenirea sa maură şi, desigur, Extremul Orient. Prezentul demers expoziţional a asociat acestor zone orientul românesc, care cuprinde Dobrogea şi Cadrilaterul. Aflată la porţile Orientului, România era percepută încă din secolul al XIX-lea drept placă turnantă a politicii europene ce viza Imperiul Otoman. În domeniul artistic, pictorii care au asimilat lecţia clasicismului în academiile din marile centre occidentale au descoperit cu surprindere că Europa se arăta interesată mai ales de aspectul oriental al vieţii din Principatele Dunărene.

Astfel, tematica orientală abordată de artiştii români după revenirea lor de la studii va fi în deplin acord şi perfect sincronă cu subiectele promovate de modernitatea europeană, în special de artiştii francezi. O confirmare a acestui fapt este aceea că publicaţii pariziene, germane sau austriece erau ilustrate cu scene imortalizate de Carol Pop de Szathmári în fotografiile sale făcute în timpul Războiului Crimeii, sau cu scene pitoreşti surprinse de Theodor Aman în gravurile sale. Treptat, această tematică îşi va pierde din impact, fiind redescoperită şi reevaluată în secolul al XX-lea de artiştii care au lucrat în enclavele Dobrogei. În expoziție sunt prezente lucrări ale unor maeştri precum: Theodor Aman, Carol Pop de Szathmari, Ion Georgescu, Nicolae Grigorescu, Iosif Iser, Ştefan Popescu, Nicolae Tonitza, Jean Steriadi, Nicolae Dărăscu, Victor Brauner şi mulţi alţii.

Pe lângă lucrările de grafică şi pictură, expoziţia Oglinzile Orientului cuprinde şi piese de artă decorativă: bijuterii, arme, veşminte sau vase realizate în diferite tehnici, care au făcut parte din mari colecţii de artă din România, în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. Coordonatoarele proiectului expoziţional: Elena Olariu şi Mariana Vida.