Muzeul Naţional de Artă al României

Atelier de front. Artiști români în Marele Război

Expoziția cuprinde peste 120 de lucrări ale artiștilor mobilizați în Primul Război Mondial, artiști precum Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea.

 

23 august 2017 – 29 aprilie 2018
Parterul Galeriei Naționale
Program de vizitare: miercuri - duminică, 10.00 - 18.00 

Expoziția aduce în prim plan pagini emoționante din epopeea Marelui Război, unul dintre cele mai sângeroase conflicte armate din istoria omenirii. Printre artiștii combatanți sau mobilizați special de Marele Cartier General, retras la Iași, se numără pictorii Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu, și sculptorii Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea.

Lucrările lor pun accentul pe latura umană și copleșesc tocmai prin lipsa oricărei retorici grandilocvente, a oricărei emfaze tipice „pozelor” de tip oficial. Ele redau dramele oamenilor mărunți, ale celor care luptă uneori fără arme, uniforme sau pregătire militară din perspectiva apropiată a celor care au trăit experiențe similare. Autentice mărturii, ele au deseori imediatețea transmisiilor live din zilele noastre dar fără aplecarea acestora către senzațional. Sunt adevărate documente care, cumulate, recuperează imaginea unei vieți pline de privațiuni și umilințe atât pe front cât și în spatele frontului, și contribuie la reconfigurarea micii istorii, a memoriei colective. Această mică istorie oglindește eroismul supraviețuirii care, repovestit în alți termeni și glorificat, devine ulterior parte a marii ISTORII.

Menite unui viitor muzeu militar și expuse pentru prima oară cu prilejul Expoziției Artiștilor Mobilizați din ianuarie 1918, multe dintre lucrări răspund tăcut dar nu mai puțin critic, la întrebarea formulată cu pregnanță în anii 1916-1919: Cine (ne) scrie istoria? Expoziția invită la un necesar moment de reflecție înaintea formulării unor răspunsuri personale.

O scenografie sugestivă, inspirată de hărțile tranșeelor de război, recreează atmosfera traumatizantă a războiului și accentuează emoțional mesajul celor peste 120 de lucrări.

Mulțumim Muzeului Național de Istorie a României, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” din București, Complexului Muzeal „Moldova” din Iași și Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” din Ploiești pentru generozitatea cu care ne-au împrumutat lucrări pentru această expoziție.