Muzeul Naţional de Artă al României
 • O singură reproducere, într-o singură ediţie, într-o singură limbă, în: cărţi, articole de reviste, discuri, video discuri, site-uri, filme, forşpanuri, televiziune, color sau alb-negru - 100 Euro;
 • dreptul de a refolosi fotografii sau detalii obţinute anterior – 40 Euro
 • Reproduceri imagini în interior – 100 Euro - calendar
 • Copertă – 150 Euro
 • Calendar – 200 Euro
 • Felicitare – 200 Euro
 • Carte poştală – 200 Euro
 • Copertă / ambalaj pentru media (disc, casetă, CD-ROM, etc.) – 350 Euro
 • Reclamă – în funcţie de durată şi număr de apariţii
 • Refolosire în alte ediţii sau în ediţii în alte limbi:
 • Ediţie în 2 limbi – 50 Euro
 • Ediţie în 3 limbi – 70 Euro
 • Ediţie în 4 limbi – 100 Euro

*Taxele de mai sus vor fi plătite în lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.

Taxele pentru drepturile de reproducere pot fi reduse (50 % sau 75%), sau se pot acorda gratuităţi pentru lucrări de cercetare originale, sau care contribuie la campaniile de presă ale muzeului, cu condiţia ca muzeul să-şi poată deconta cheltuielile făcute.

Drepturile se vor acorda pentru o durată limitată de timp: 2 ani.

Nu se admite fotografierea / filmarea lucrărilor aflate în custodie sau în litigiu.

Fotografierea / filmarea lucrărilor se va face conform normelor de conservare în vigoare.

Închirierea de diapozitive color

Închiriere pe 3 luni – 50 Euro

Fiecare lună de depăşire a celor 3 luni – 70 Euro